ИЗНЕСЕН КОНСУЛСКИ ДЕН 11 юни 2017, неделя – journée consulaire le 11/06/2017

admin, 30 mai 2017, Commentaires fermés
Categories: Non classé

Уважаеми сънародници,

По инициатива на дружество « Френско-български форум », консулството на България в Париж

организира
ИЗНЕСЕН КОНСУЛСКИ ДЕН В Тулуза

11 юни 2017, неделя
Място:     Maison de la Citoyenneté Rive-Gauche, 20 place Jean Diebold, 31300 Toulouse
Дата:     Неделя, 11 юни 2017 г.
Часове:

От 10:00 ч. до 12:30 ч. и
От 14:00 ч. до 17:00 ч.

métro St Cyprien, ligne A : maison de la citoyenneté

20 place Jean Diebold, Toulouse

(изборната секция от изборите през март)

г-н Асен Кръстев,  зам. ръководител на посолството
ще бъде на ваше разположение за пълен набор консулски услуги. За повече информация:

http://www.amb-bulgarie.fr/index.php

1/ ОБХВАТ НА КОНСУЛСКИТЕ УСЛУГИ

Приемане на заявления и документи за:
1.1/ български документи за самоличност – лична карта, паспорт;
1.2/ заверка на подпис – декларация, пълномощно;
1.3/ заверка на подпис и съдържание – пълномощно за разпореждане с недвижим имот;
1.4/ заверка на превод – от заклет преводач към френски Апелативен съд, акредитиран пред Посолството;
1.5/ консулско удостоверение – българска именна система, съвместимост с българското право и др
1.6/ свидетелство за съдимост.

ВАЖНО:

Българските документи за самоличност се изготвят в България, а временните паспорти – в Посолството в Париж. Получаването на новите документи за самоличност се извършва в Консулската служба на Посолството в Париж.

Документите по т.1/2 до т.1/6 се обработват в Консулската служба на Посолството в Париж. Получаването им се извършва по пощата:
При подаване на документите гражданите предоставят пощенски плик със залепена пощенска марка и написан адрес, на който да им бъдат върнати документите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) – шофьорска книжка:
В рамките на ЕС, консулските служби на държавите от ЕС не извършват услуги, свързани със СУМПС. По въпроси, свързани със СУМПС гражданите се отнасят пряко към компетентните органи на страната, издала Свидетелството или към компетентните органи на страната от ЕС, в която пребивават.

Comments

Comments are closed.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website